Vandaag college 1 van de Collegereeks Strategische Communicatie bij Nyenrode.
Gastdocent is Betteke van Ruler. Juist vandaag uitgeroepen tot meest invloedrijke vrouw in het communicatievak. En terecht! Vol energie en enthousiasme vertelt ze inspirerend over verschillende communicatiemodellen en de rol van de communicatieprofessional.

Cameleon

De rol die ik als communicatieprofessional heb, hangt wat mij betreft af van het model dat een organisatie (vaak onbewust) hanteert. Ziet de organisatie de professional als iemand die kennis verspreidt, doelgroepen beïnvloed of verbinding organiseert? Ik realiseer mij dat ik voor verschillende opdrachtgevers als een cameleon projecten manage, uitvoer en begeleid. Van teksten schrijven en websites bouwen tot online campagnes en strategische adviezen. Ik pas mijn rol aan aan datgene wat een organisatie nodig heeft. Maar is dat ook de rol die ik zelf ambieer? Een rol waar ik zelf de meeste voldoening uit haal?

Vertrouwen

Het gaat tegenwoordig niet meer alleen om doelgroep targetting. Het gaat om weten wat mensen beweegt. Huisstijl is niet meer leidend, maar ‘de stijl van het huis’: hoe treedt een organisatie in zijn geheel naar buiten? Is datgene wat de organisatie doet legitiem voor de samenleving? Dat vraagt om een professional die als een spil in het web zit. Die mede bepalend is op de inhoud. Die niet van binnen naar buiten communiceert, maar buiten naar binnen haalt. Is het mogelijk dat een interim professional deze rol krijgt?

Toekomst

Betteke schetst de rol van de toekomstige communicatieprofessional. ‘Agile’ is het kernwoord: flexibel, resultaatgericht en snel. Het gaat niet langer om output genereren, maar om input vergaren. Buiten de organisatie én binnen. Op alle niveaus, dwars door alle disciplines heen. De kerncompetenties van de ‘nieuwe’ communicatieprofessional verschijnen in beeld. Ik herken mezelf. Ik hoef het alleen nog maar aan anderen te laten zien. Blijf ik die cameleon of ga ik uiteindelijk bewust kiezen en kleur bekennen?